ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρο 4


Μέτρο 4 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού"

Το Μέτρο 4 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα του τόπου.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα

Καθεστώς
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
9 Μαϊου 2016

15 Νοεμβρίου 2019
17 Οκτωβρίου 2016

6 Μαρτίου 2019
10 Μαρτίου 2016
10 Ιουνίου 2016
Α Προκήρυξη
6 Απριλίου 2016
Β Προκήρυξη
7 Απριλίου 2017
Γ Προκήρυξη
7 Μαϊου 2018
Δ' Προκήρυξη
5 Αυγούστου 2019
Α Προκήρυξη
30 Οκτωβρίου 2016
Β Προκήρυξη
30 Νοεμβρίου 2017
Γ΄Προκήρυξη
10 Δεκεμβρίου 2018
Δ' Προκήρυξη
10 Δεκεμβρίου 2020
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2020,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠεριβάλλοντοςΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής