ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκ των υστέρων αξιολόγηση


Η εκ των υστέρων αξιολόγηση διενεργείται μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος και εξετάζει την αποτελεσματικότητα και απόδοση του Προγράμματος και τη συμβολή του στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Tην Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Εκ των υστέρων αξιολόγηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013"

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους ανεξάρτητους αξιολογητές που ανέλαβαν την ευθύνη για την εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

· Τα γενικά χαρακτηριστικά και τις μεταβολές στο τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων κατά την χρονική περίοδο 2007-2015,

· τα αποτελέσματα εφαρμογής των Μέτρων του Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας

· τα κύρια συμπεράσματα από την εφαρμογή των Μέτρων και

· την εκτίμηση κοινών δεικτών επιπτώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος.
No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2022,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠεριβάλλοντοςΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής