ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικά


Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης μια από τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών είναι η αξιολόγηση.

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεων τους.

Οι αξιολογήσεις γίνονται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι αξιολογήσεις του προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα:No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2020,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠεριβάλλοντοςΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής