Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Ανακοίνωση για αιτητές που υπέβαλαν αίτηση στα Καθεστώτα 4.1 και 6.1

03/04/2017

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ενημερώνουν τους αιτητές που υπέβαλαν αίτηση στο Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» και στο Καθεστώς 6.1 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών» τα ακόλουθα:

    · Σύμφωνα με την προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1, οι αιτητές που έχουν δηλώσει στα σχέδια βελτίωσης τους εκτάσεις γης, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων του έτους 2017.

    · Οι αιτητές που θα υποβάλουν αίτηση στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 2017 με σκοπό την εκπλήρωση της πιο πάνω υποχρέωσης (καθώς επίσης και αν εγγραφούν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι αγρότες), αλλά τελικώς δεν εγκριθούν στα πιο πάνω Καθεστώτα δεν θα στερούνται το δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικές προκηρύξεις. Νοείται ότι οι εν λόγω αιτητές δεν θα εγκατασταθούν τελικά στο γεωργικό επάγγελμα και δεν θα ξεκινήσουν να δραστηριοποιούνται ενεργά με την γεωργία (π.χ. δεν θα συνεχίσουν να υποβάλουν αίτηση στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων τα επόμενα χρόνια και δεν θα συνεχίσουν να είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι αγρότες).

    · Τα πιο πάνω εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τις εταιρείες.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση 4 1 και 6 1.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ