Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Αποτελέσματα διαβουλεύσεων με νέους πεδινών και ορεινών περιοχών

02/12/2020

Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων με τους νέους που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, ο Οργανισμός Νεολαίας προχώρησε στην δημοσιοποίηση των πορισμάτων των εν λόγω διαβουλεύσεων σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση.

Οι εισηγήσεις των νέων, καλύπτουν τους τομείας της εκπαίδευσης και κατάρτισης, την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων, τη συμμετοχή και δικτύωση, όπως επίσης και γενικότερα θέματα που άπτονται της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Τα πορίσματα αυτά αποτελούν σημαντική εισροή και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την ετοιμασία του νέου Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027. Πρόθεση του Υπουργείου είναι όπως τα κανάλια επικοινωνίας με τους νέους που δημιουργήθηκαν το 2020, διευρυνθούν και ενισχυθούν περαιτέρω όπως επίσης και η συνεργασία μας με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Online_Booklet_Ministry of Agriculture_onek.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ