Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Παράταση υποβολής αιτήσεων καθεστώτος 16.11 (Φάση Β), Α’ Προκήρυξη

20/03/2020
Παράταση στην Περίοδο υποβολής αιτήσεων


«Λειτουργία των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας, για την υλοποίηση του καινοτόμου Έργου τους»


Έχοντας υπόψη τα μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 και το γεγονός ότι για την ετοιμασία των αιτήσεων χρειάζεται η συμβολή όλων των Εταίρων του Έργου, το Υπουργείο Γεωργίας, Aγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2014-2020), σε συνεργασία με τον ΚΟΑΠ και το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνει τα πιο κάτω:

· H προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις Επιχειρησιακές Ομάδες που εγκρίθηκαν στα πλαίσια της A’ προκήρυξης της Φάσης Α’ μετατίθεται από τις 30 Απριλίου 2020 στις 31 Ιουλίου 2020.

· Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις Επιχειρησιακές Ομάδες που συμμετείχαν στη Β’ προκήρυξη της Φάσης Α’, επί του παρόντος, εξακολουθεί να παραμένει στις 31 Ιουλίου 2020.

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ