Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Διευκρινήσεις επί της προκήρυξης του Καθεστώτος 16.4 «Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές»

21/12/2017

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών διευκρινίζει τα ακόλουθα σχετικά με την προκήρυξη του Καθεστώτος 16.4:

Χρονική διάρκεια ενοικιαστήριου εγγράφου

Στο εγχειρίδιο ενημέρωσης των αιτητών αναφέρεται ότι το ενοικιαστήριο έγγραφο θα πρέπει να έχει διάρκεια 7 ετών.
Με την τροποποίηση δίνεται η δυνατότητα για υποβολή ενοικιαστήριων εγγράφων διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα συνεχόμενης διετής ανανέωσης, συνολικής τουλάχιστον 7 ετών. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ανανέωση ενοικίασης του χώρου θα πρέπει να υποβληθεί νέο ενοικιαστήριο έγγραφο για το νέο χώρο που θα ενοικιαστεί.

Τροποποιήσεις στην αίτηση μετά την υποβολή της
Θα δίνεται δικαίωμα αντικατάστασης/αποχώρησης/ένταξης νέων εταίρων μετά την προκαταρτική έγκριση ης αίτησης και σε συνέχεια έγκρισης της Μονάδας Εφαρμογής.
Επίσης δίνεται το δικαίωμα για απόσυρση ή αντικατάσταση αιτούμενων δράσεων ή ένταξη νέων δράσεων μέχρι και 2 φορές νοουμένου ότι δεν ξεπερνούν το 20% της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης της αίτησης.

Στους πιο κάτω σύνδεσμους η αναλυτική διευκρινιστική ανακοίνωση και το αναθεωρημένο εγχειρίδιο ενημέρωσης αιτητώνΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση-Διευκρίνηση Καθεστώτος 16.4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 16.4.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ