Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Διευκρινήσεις επί της προκήρυξης του Καθεστώτος 16.4 «Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές»

21/12/2017

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών διευκρινίζει τα ακόλουθα σχετικά με την προκήρυξη του Καθεστώτος 16.4:

Χρονική διάρκεια ενοικιαστήριου εγγράφου

Στο εγχειρίδιο ενημέρωσης των αιτητών αναφέρεται ότι το ενοικιαστήριο έγγραφο θα πρέπει να έχει διάρκεια 7 ετών.
Με την τροποποίηση δίνεται η δυνατότητα για υποβολή ενοικιαστήριων εγγράφων διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα συνεχόμενης διετής ανανέωσης, συνολικής τουλάχιστον 7 ετών. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ανανέωση ενοικίασης του χώρου θα πρέπει να υποβληθεί νέο ενοικιαστήριο έγγραφο για το νέο χώρο που θα ενοικιαστεί.

Τροποποιήσεις στην αίτηση μετά την υποβολή της
Θα δίνεται δικαίωμα αντικατάστασης/αποχώρησης/ένταξης νέων εταίρων μετά την προκαταρτική έγκριση ης αίτησης και σε συνέχεια έγκρισης της Μονάδας Εφαρμογής.
Επίσης δίνεται το δικαίωμα για απόσυρση ή αντικατάσταση αιτούμενων δράσεων ή ένταξη νέων δράσεων μέχρι και 2 φορές νοουμένου ότι δεν ξεπερνούν το 20% της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης της αίτησης.

Στους πιο κάτω σύνδεσμους η αναλυτική διευκρινιστική ανακοίνωση και το αναθεωρημένο εγχειρίδιο ενημέρωσης αιτητώνΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση-Διευκρίνηση Καθεστώτος 16.4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 16.4.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ