Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Παραρτήματα6. Παράρτημα VI Υπολογισμοί
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Υπολογισμοί Δασικών Μέτρων.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Δήλωση Ινστιτούτου Κύπρου.pdf

1.12.pdf
10.1.12.pdf

1.13.pdf
10.1.13.pdf

1.11.pdf
10.1.11.pdf

2016.pdf
Δήλωση Ινστιτούτου Κύπρου 11.2016.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Υπολογισμοί+M14+3η+τροποποίηση.xlsx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Calculations εκταρικών+(3η+τροποποίηση).xlsx

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ