Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Νομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

15/10/2019

Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που πραγματοποιεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατίθεται όλη η σχετική πληροφόρηση. Πατήστε εδώΥπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ