Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Ανοιχτή Διαβούλευση: Καταγραφή απόψεων για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021 - 2027

13/09/2019

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της προετοιμασίας του για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027, το οποίο θα αντικαταστήσει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη διενέργεια ευρείας διαβούλευσης με στόχο την ετοιμασία της ανάλυσης SWOT καθώς και του Στρατηγικού Σχεδίου.

Στα πλαίσια αυτά έχει αναρτηθεί σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα μας, το οπόιο ο κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να καταγράψει τις δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει ο παραγωγικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται.

Σημειώνεται ότι η πληροφόρηση η οποία θα συλλεγεί αφού μελετηθεί θα αποτελέσει οδηγό για καλύτερη στόχευση των μέτρων και προτεραιοτήτων που θα περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΓΠ 2021-2027.

Η συνεισφορά όλων είναι απαραίτητη και εκτιμητέα και καλείστε να συνδράμετε εποικοδομητικά στην όλη προσπάθεια.


Σχετικά Αρχεία:
ocx Ανοιχτή διαβούλευση (ερωτηματολόγιο).docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση διαβούλευσης.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ