Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Έγκριση 4ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020

25/02/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση της, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2020, ενέκρινε την 4η τροποποίηση του Προγράμματος που υποβλήθηκε απο το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 2 Δεκεμβρίου 2019. Η τροποποίηση αφορούσε κυριώς την ανακατανομή ποσών σε διάφορα Μέτρα καθώς και την εισαγωγή διευκρινήσεων που προέκυψα απο τον έλεγχο συμμόρφωσης της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε τέλος του 2018.
Πατήστε εδώ για το αναθεωρημένο κείμενο του Προγράμματος.Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ