Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Έγκριση 5ης τροποποίησης ΠΑΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26/11/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Εκτελεστική Απόφαση της C(2020) 8130 της 17 Νοεμβρίου 2020 ενέκρινε την 5η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020.

Με την τροποποίηση εντάσσεται πλέον ένα καινούργιο Μέτρο (Μέτρο 21), το οποίο αφορά στην έκτακτη προσωρινή ενίσχυση στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τη κρίση της Πανδημίας COVID 19.

Σημειώνεται ότι η 5η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 υποβλήθηκε μετά από διαβουλεύση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ