Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Προκήρυξη εκταρικών μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2021

05/04/2021

Ανακοινώνεται η προκήρυξη των εκταρικών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μαζί με την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται (με ετήσια διάρκεια) τα Καθεστώτα του Μέτρου 10 "Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα", το Μέτρο 11 "Βιολογική Γεωργία", το Μέτρο 12 "Ενισχύσεις στο πλαίσιο του NATURA 2000" και το Μέτρο 13 "Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα".

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy από τις 19/03/2021 μέχρι τις 15/04/2021 (10/05/2021 με ποινή).Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_ΕΑΕΕ_2021.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΑΕΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 2021-Έκδοση 3.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ