Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Φάσης Α του Καθεστώτος 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας»

16/07/2019

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνει την προκήρυξη της Φάσης Α του Καθεστώτος 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας».

Το Καθεστώς 16.1, αποσκοπεί στη στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρησιακών Ομάδων (EO) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και της δασοκομίας. Οι ΕO, συστήνονται από ενδιαφερόμενους φορείς/ εταίρους όπως γεωργούς, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις κ.λπ. που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων και οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ για τη γεωργία. Για τη σύσταση και εγκαθίδρυση των ΕΟ της ΕΣΚ (Φάση Α), το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στις €2.000

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης ανέρχεται στις €84.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2019 στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ