Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 19.4 "Έξοδα Λειτουργίας - Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης"


Στόχος του Καθεστώτος αυτού είναι η ενίσχυση της λειτουργίας των ΟΤΔ, η απόκτηση δεξιοτήτων και η εμψύχωση στην περιοχή.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος, χρηματοδοτούνται έξοδα λειτουργίας και ενισχύεται ο συντονισμός, προκειμένου να υλοποιηθεί η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης από την εγκεκριμένη ΟΤΔ.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ