Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Έγκριση 3ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

19/03/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση της ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2019, ενέκρινε την 3η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που υποβλήθηκε απο τη Διαχειριστική Αρχή στις 31 Ιανουαρίου 2018.
Η τροποποίηση αφορούσε κυρίως: (α)τον επανακαθοριμό των μειονεκτικών περιοχών (β) την αύξηση του ποσού ενίσχυσης σε συγκεκριμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις και (γ) επανακαθορισμό στόχων του πλαισίου επίδοσης
Για την 4η έκδοση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης πατήστε εδώΥπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ