Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

07/03/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση της ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2018, ενέκρινε την 2η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που υποβλήθηκε απο τη Διαχειριστική Αρχή στις 30 Ιανουαρίου 2018.
Η τροποποίηση αφορούσε κυρίως: (α) την συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για το Μ4.1 (β) την μεταφορά πιστώσεων ύψους 2 εκατομμυριών ευρώ απο το Μ20 στο Μ4.1 και (γ) την προσθήκη νέας δράσης αγροπεριβαλλοντικής δράσης 10.1.11Γ "Διαχείριση Βοσκοτόπων"
Για την 3η έκδοση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πατήστε εδώΥπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ