Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Yπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση του δείκτη πουλιών γεωργικών περιοχών και του δείκτη κοινών πουλιών για το έτος 2017

03/04/2017

Στις 3 Απριλίου 2017, υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου για την εκπόνηση του Δείκτη Πουλιών Γεωργικών Περιοχών (Farmland Bird Indicator ) και του Δείκτη Κοινών Πουλιών για το έτος 2017. Στόχος της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τον υπολογισμό των δεικτών, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τον υπολογισμό των δεικτών επιπτώσεων που συμπεριλαμβάνονται στο Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της ΚΑΠ.Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ