Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 19.3«Προετοιμασία και υλοποίηση Έργων συνεργασίας των ΟΤΔ»


Στο πλαίσιο του Καθεστώτος 19.3 θα χρηματοδοτούνται δράσεις για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας. Μέσα από τις δράσεις αυτές θα υλοποιούνται κοινές ενέργειες μεταξύ των ΟΤΔ της ίδιας χώρας ή διαφορετικών Κρατών Μελών.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Ενημέρωσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ