Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Έγκριση αιτήσεων Μ4.1 και Μ6.1

08/12/2017

Ο αγροτικός κόσμος, έχοντας μεγάλη ανάγκη από επενδύσεις και εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, εξέφρασε εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Μέτρο 4.1 για εκσυγχρονισμό των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στο Μέτρο 6.1 για εγκατάσταση νέων γεωργών . Είναι ενδεικτικό ότι είχαν παραληφθεί 549 επιλέξιμες αιτήσεις που αντιστοιχούν σε επενδύσεις που ξεπερνούν τα €200 εκ. ενώ 270 νέοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για εγκατάσταση στο γεωργικό επάγγελμα.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δεν θα μπορούσε να μην αφουγκραστεί τις ανάγκες αλλά και τη βούληση του αγροτικού μας κόσμου για τη δημιουργία νέων αλλά και τη βελτίωση των υφιστάμενων γεωργικών μας εκμεταλλεύσεων. Έτσι, αποφασίσαμε να ενισχύσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, και πάντοτε εντός των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων, τον προϋπολογισμό της α΄ προκήρυξης του επενδυτικού μέτρου με επιπλέον €25 εκ., φτάνοντας συνολικά στα €45 εκ.. Παράλληλα, αποφασίσαμε όπως άλλα €5 εκ. διατεθούν για την έγκριση όλων των επιλέξιμων αιτήσεων των νέων που εξέφρασαν ενδιαφέρον για επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία.
Συνολικά εγκρίθηκαν 233 αιτήσεις νέων γεωργών και 228 αιτήσεις για εκσυγχρονισμό γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ