Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 19.1«Προπαρασκευαστική Υποστήριξη»Στο πλαίσιο του Καθεστώτος θα ενισχυθεί η προπαρασκευαστική υποστήριξη των Ομάδων πρωτοβουλίας οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης για έγκριση ΟΤΔ. Η προπαρασκευαστική υποστήριξη περιλαμβάνει την στήριξη δράσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων, την κατάρτιση και τη δικτύωση, με σκοπό την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ