Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Έναρξη επενδύσεων επί ιδιώ κινδύνω

16/05/2022

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020), ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους αιτητές της τρίτης προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1 για τη δυνατότητα και και τους όρους όπου μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων επί ιδίω κινδύνω.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση επί ιδίω κινδύνω.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος δράσεων για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια προκαταρκτικού επιτόπιου ελέγχου πριν την υλοποίησή τους.pdflsx Κατάλογος δράσεων για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια προκαταρκτικού επιτόπιου ελέγχου πριν την υλοποίησή τους.xlsx


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ