Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Προκήρυξη Καθεστώτος 7.3 "Ευρυζωνική Υποδομή"

23/04/2018

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνουν την προκήρυξη του Καθεστώτος 7.3 από τις 23 Απριλίου 2018 μέχρι τις 31 Μαΐου 2018.

Μοναδικός Δικαιούχος του Καθεστώτος είναι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις €600.000.

Μέσω του Καθεστώτος θα χρηματοδοτηθούν οι υποδομές για τη δημιουργία νησίδων ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών με στόχο την περαιτέρω εξοικείωση των κατοίκων των αγροτικών περιοχών με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Μονάδα Εφαρμογής του Καθεστώτος είναι η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών και το έργο θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση 7.3.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ