Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Πραγματοποίηση 6ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014 - 2020, 16 Δεκεμβρίου 2020

17/12/2020

Μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η φετική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 στη παρουσία εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν σφαιρικά για την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ, από την έναρξη του μέχρι σήμερα, ενώ εξέφρασαν και την ικανοποίηση τους για την πρόοδο που παρουσιάζεται. Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να υποβάλουν χρήσιμες απόψεις και παρατηρήσεις. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν, τα μέλη ενημερώθηκαν ακόμα για την επέκταση της εφαρμογής του τρέχοντος ΠΑΑ κατά δύο έτη, καθώς και για τους πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους συνολικού ύψους 64,2 εκατ. ευρώ. Όπως τονίστηκε στη Συνεδρίαση, πρόθεση του Υπουργείου είναι να προβείσε εκ νέου προκήρυξη του επενδυτικού καθεστώτος 4.1 εντός του 2021. Στο 1ο μέρος παρουσιάστηκαν επίσης, και οι δράσεις δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2019-2020.

Κατά το 2ο μέρος της Συνεδρίασης, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν για την πορεία ετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, του οποίου η υλοποίηση θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2023. Επιπλέον, τα μέλη υπέβαλαν τις απόψεις τους σχετικά με την ιεράρχηση των αναγκών που εντοπίστηκαν στα πλαίσια της SWOT ανάλυσης.Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ