Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Έγκριση 1ης τροποποίησης ΠΑΑ 2014-2020

03/04/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 31 Μαρτίου 2017 την 1η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 η οποία είχε υποβληθεί από την Διαχειριστική Αρχή στις 21 Νοεμβρίου 2016. Η τροποποίηση περιλαμβάνει τρεις νέες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί για το έτος 2017. Περιλαμβάνει, επίσης, μια σειρά από διορθώσεις / βελτιώσεις σε επιμέρους μέτρα και πρόνοιες του Προγράμματος. Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ