Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.3: «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση»

12/02/2019

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση».

Το Καθεστώς 1.3 ενισχύει δραστηριότητες επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή δασικές εκμεταλλεύσεις σε χώρες της ΕΕ ή γειτονικής τρίτης χώρας. Η υποβολή αιτήσεων για διοργάνωση προγράμματος επίσκεψης ή ανταλλαγής, γίνεται από Οργανισμούς με νομική υπόσταση, οι οποίοι έχουν ως πεδίο ενασχόλησης τους το γεωργικό ή/και δασοκομικό τομέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης ανέρχεται στις €300.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 08 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι τις 08 Απριλίου 2019 στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

Για τους όρους συμμετοχής στο Καθεστώς πατήστε εδώ
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ