Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Προκήρυξη περιβαλλοντικών δράσεων ΠΑΑ 2014-2020

01/03/2017

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την προκήρυξη των πιο κάτω περιβαλλοντικών δράσεων μαζί με την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2017:

10.1.2: «Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών» (δράση Β2)

10.1.4: «Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας»

10.1.5: «Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα»

10.1.6: «Προστασία φυσικής βλάστησης και χαρακτηριστικών του τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης»

10.1.7: «Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών εντός αγροτεμαχίων»

10.1.10: «Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό την διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά»

10.1.11: «Περιβαλλοντικές δράσεις σε Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας»

10.1.12: «Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα αμπέλια»

10.1.13: «Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις με σιτηρά»

12.1.1: «Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας»

12.1.2: «Διαχείριση βοσκοτόπων

13: «Ενισχύσεις Περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 4 Μαϊου 2017 (22 Μάϊου 2017 με ποινή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy

Για περισσοτερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2017_ΕΚΔΟΣΗ 1_20170228.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση περιβαλλοντικών μέτρων ΠΑΑ.pdf


Μήνυμα Υπουργού

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Καθεστώς 16.4

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΙΓΕ