Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Έκθεση Ολοκλήρωσης για το πρόγραμμα εκπόνησης του Δείκτη Πουλιών Γεωργικών Περιοχών (Farmland Bird Indicator) και του Δείκτη Κοινών Πουλιών για το έτος 2017

14/11/2017

Ολοκληρώθηκε η συμβαση για τον υπολογισμό του Δείκτη Πουλιών Γεωργικών Περιοχών και του Δείκτη Κοινών Πουλιών που ετοιμάστηκε απο τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου μετά τη διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού απο τη Διαχειριστική Αρχή .Στόχος του έργου ήταν η καταγραφή πουλιών γεωργικών περιοχών και κοινών πουλιών κατά το έτος 2017 και ο υπολογισμός του Δείκτη Πουλιών Γεωργικών Περιοχών και του Δείκτη Κοινών πουλιών για το έτος 2017


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Τελική Έκθεση Δείκτης Πουλιών Γεωργικών Περιοχών - Παραρτήματα_.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Τελική Έκθεση Δείκτης Πουλιών Γεωργικών Περιοχών.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ