Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Περιβαλλοντικές Δράσεις - Προκήρυξη 2017


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την προκήρυξη των πιο κάτω περιβαλλοντικών δράσεων μαζί με την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2017:

10.1.2 «Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών» (δράση Β2)

10.1.4 «Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας»

10.1.5 «Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα»

10.1.6 «Προστασία φυσικής βλάστησης και χαρακτηριστικών του τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης»

10.1.7 «Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών εντός αγροτεμαχίων»

10.1.10 «Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό την διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά»

10.1.11 «Περιβαλλοντικές δράσεις σε Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας»

10.1.12 «Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα αμπέλια»

10.1.13 «Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις με σιτηρά»

12.1.1 «Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας»

12.1.2 «Διαχείριση βοσκοτόπων

13 «Ενισχύσεις Περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 27 Απριλίου 2017 (22 Μάϊου 2017 με ποινή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy

Πατήστε εδώ για τις περιοχές εφαρμογής των Δράσεων 10.1.2Β2, 10.1.11, 10.1.12,10.1.13,12.1.1 και 12.1.2Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ενημερωτικό Έντυπο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση περιβαλλοντικών μέτρων ΠΑΑ.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ