Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Καθεστώς 16.1 - Προκήρυξη Α' Φάσης

15/01/2018

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την προκήρυξη της Φάσης Α του Καθεστώτος 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας».

Το Καθεστώς 16.1, αποσκοπεί στη στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και της δασοκομίας. Οι Επιχειρησιακές Ομάδες, συστήνονται από ενδιαφερόμενους φορείς/ εταίρους όπως γεωργούς, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις κ.λπ. που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων και οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ για τη γεωργία. Για τη σύσταση και εγκαθίδρυση των ΕΟ της ΕΣΚ (Φάση Α), το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στις €2.000.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης ανέρχεται στις €100.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 15 Ιανουαρίου 2018 μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018 στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Μέτρου 16.1 (Α΄Φάση).pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ