Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Έγκριση 8ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

18/07/2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 8η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 με την εκτελεστική της απόφαση ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022 και αρ C(2022) 5067 final. Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση καθώς και το αναθεωρημένο κείμενο του ΠΑΑ.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat C_2022_5067_1_EL_ACT_part1_v2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat C_2022_5067_1_EL_annexe_acte_autonome_nlw_part1_v1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Programme_2014CY06RDNP001_9_0_en.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ