Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Β' Προκήρυξη Καθεστώτος 16.4 "Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγρορές"

09/09/2019

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον ΚΟΑΠ ανακοινώνει τη δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 16.4. Το Καθεστώς 16.4 παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα για τη δημιουργία τοπικών αγορών και άλλου είδους βραχείων αλυσίδων διάθεσης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Β΄ Προκήρυξης Καθεστώτος 16.4.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ